Privacy Statement Networklink

 1. Identiteit
  De verantwoordelijke voor deze website is Networklink B.V. (KVK-nummer 68074794), Wagenweg 66, 2012NG, Haarlem. Networklink is bereikbaar via info@networklink.nl.
 2. Doeleinde
  Via deze website wil Networklink vacatures delen en de mogelijkheid bieden aan kandidaten om zich in te schrijven, om zodoende door Networklink te kunnen worden benaderd en te kunnen reageren op vacatures.
 3. Gevraagde informatie
  We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

  Bij inschrijving en/of sollicitatie registreren we onderstaande gegevens in een (persoons) eigen account: voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, je CV, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week, gegevens over beschikbaarheid en verlof, wensen ten aanzien van je toekomstige functie/opdracht, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties). Bij je inschrijving/sollicitatie kun je ervoor kiezen om je gegevens in te vullen op basis van je LinkedIn profiel. Indien je hiervoor kiest, ga je akkoord met het feit dat wij de volgende LinkedIn gegevens van jou verzamelen: je naam, foto, kopregel en huidige functies. Verder ga je door je in te schrijven of te solliciteren akkoord met inschrijving op onze maandelijkse nieuwsbrief met actuele vacatures en informatie over de arbeidsmarkt. Indien je de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kun je contact opnemen via info@networklink.nl.

  Op het moment dat je via Networklink gaat werken/werkt/hebt gewerkt, gaat het om de volgende gegevens:

  •     Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, (werkvergunning)
  •     Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
  •     Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

  Bij de registratie wordt tevens het IP-adres vastgelegd en het tijdstip van registratie. De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Networklink gebruikt alle bovengenoemde gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, om sollicitaties in behandeling te nemen, aan de hand daarvan contact met de betreffende persoon op te nemen en om te delen met de bij de vacature behorende organisatie. Het e-mailadres wordt verder specifiek gebruikt om het wachtwoord van het account naar te verzenden. De gegevens worden door Networklink niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

 4. Rechten kandidaten
  Inschrijvende en solliciterende kandidaten geven door registratie ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door Networklink. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om wijziging of verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert Networklink de gegevens die benodigd waren voor registratie. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Networklink neemt contact op via het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@networklink.nl.
 5. Privacy-vragen
  Vragen over het privacy-beleid van de website kunnen per email worden gesteld via info@networklink.nl.
 6. Gegevensverwerking
  Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:
   
  1.   Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert), waarbij je zelf kunt aangeven in welke vacatures je geïnteresseerd bent.
  2.   Je te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld.
  3.   Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar interim opdrachten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks en social media checks.
  4.   Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
  5.   Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
  6.   Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving.

 7. Beveiliging
  Voor de registratie van kandidaten gebruikt Networklink een beveiligd systeem. De aldus verkregen gegevens worden door de stichting opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. We werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en beveiliging van de gegevens verzekert.
 8. Bewaartermijn
  In lijn met de AVG worden persoonsgegevens, voor diegenen die dat willen, een jaar bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Daarna zullen wij hetzij toestemming vragen voor een verlenging daarvan hetzij verwijderen. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, kun je contact opnemen via info@networklink.nl.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Networklink, dan kunt u contact opnemen met Gijs Mul via info@networklink. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Networklink.